TIM beta - video case from geo freitas on Vimeo.

TIM beta - BlablaMeter (Blah-Blah-meter) from geo freitas on Vimeo.

TIM beta - TIM beta live from geo freitas on Vimeo.